contact fotoboek steun ons opleiding vrijwilligers home Stichting Limburg Mens Dier en en
Word donateur of sponsor! De stichting streeft naar verantwoorde, mens- en diervriendelijke bezoeken van een hoog niveau. Daarom hebben onze vrijwilligers een gedegen opleiding gehad, zijn hun dieren gezond en verzorgd en doen zij er alles aan zowel de cliënt als henzelf  telkens weer een aangename ervaring rijker te maken. Om dit hoge kwaliteitsniveau te kunnen behouden  zijn donateurs en sponsoren van harte welkom, de stichting is vrijwel geheel afhankelijk van giften en sponsoring. De stichting heeft wel gekozen voor gegarandeerde inkomsten en vraagt daarom wel een kleine vergoeding voor de bezoeken. Omdat de inkomsten kostendekkend dienen te zijn, kan de vergoeding per jaar kan worden vastgesteld.
Bank  NL53 RBRB 0943680263       K.v.K. Zuid Limburg 14092952
p/a Rafaëlweg12     6114 BZ  Susteren      Email:  info@mensendieren.nl
Stichting MENSenDIERen Limburg