contact fotoboek steun ons opleiding vrijwilligers home Stichting Limburg Mens Dier en en
Onze bezoeken zijn een succes. Daarom zijn wij nog steeds op zoek naar mensen die dit dankbare werk ook graag willen doen. De opleiding en de begeleiding van de vrijwilliger en zijn huisdier wordt door ervaren medewerkers van de stichting verzorgd. In de tweedaagse opleiding leer je hoe je als vrijwillige begeleider van je huisdier veilig en verantwoord cliënten kan bezoeken.
Aandachtspunten voor alle bezoeken zijn: veiligheid, hygiëne, respect en kwaliteit. Voordat de vrijwilliger de tweedaagse opleiding kan gaan volgen vindt er eerst een aannamegesprek en een afspraak met een gedragsdeskundige plaats. De leeftijd van de begeleider dient minimaal 16 jaar te zijn en van een hond 1 jaar, een poes 8 maanden en kleine huisdieren een half jaar. Voordat de vrijwilliger zelf een instelling gaat bezoeken is deze minimaal 3x bij praktijk- bezoeken aanwezig geweest. Zo leer je van anderen en ervaar je wat je tegen kan komen. De vrijwilliger ontvangt van de instelling die bezocht wordt een reiskostenvoeding die wettelijk is vastgesteld.
Onderwerpen in de cursus zijn o.a. :  Wat is dementie en omgaan met  het gedrag van deze cliënten. De lichaamstaal van het dier herkennen, voorkomen en verminderen van stress. Hoe honden leren. Voorbereiden van je dier voor het bezoek. Zoönosen (ziektes die van mens op dier en van dier op mens kunnen worden overgedragen) Verplichtingen  betreffende inentingen en bestrijden van parasieten. Gezondheid, inentingen en veiligheids- voorschriften van de instellingen. Omgaan met vertrouwelijke informatie.
Bank  NL53 RBRB 0943680263       K.v.K. Zuid Limburg 14092952
p/a Rafaëlweg12     6114 BZ  Susteren      Email:  info@mensendieren.nl
Stichting MENSenDIERen Limburg