contact fotoboek steun ons opleiding vrijwilligers home Stichting Limburg Mens Dier en en
Vrijwilligers van de Stichting MENSenDIERen kiezen voor een mooie maar zware taak.  Immers, de bezoeken die zij brengen zijn wel vrijwillig maar niet vrijblijvend en dienen een doel: het verhogen van het welbevinden van de cliënten. Men kijkt doorgaans uit naar ons bezoek. Het werk van een bezoekteam kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. Samen met de instelling wordt de zorgvraag geïnventariseerd en wordt er gezocht naar een passende match.   De hond dient interesse in mensen te hebben en contact te willen maken. De hond moet het prettig vinden om aangeraakt te worden. Basisgehoorzaamheid is verplicht. Een goed gesocialiseerde hond kan omgaan met onverwachte geluiden en gebeurtenissen zonder bang of agressief te worden. Ook de kat dient interesse in mensen te hebben en contact te willen maken. Ze moet het prettig vinden om aangehaald en vastgehouden te worden. Als tegenprestatie worden er op gezette tijden activiteiten voor en met de vrijwilligers georganiseerd. Privacyverklaring Stichting MENSenDIERen verzamelt uitsluitend gegevens van vrijwilligers en personen die zich aangemeld hebben om vrijwilligerswerk te willen doen. De gegevens beperken zich tot naam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer, emailadres en gegevens van de hond. De verzamelde gegevens worden niet gedeeld met andere instanties. Gegevens van vrijwilligers blijven 3 jaar bewaard. Vrijwilligers die hun gegevens verwijderd of gewijzigd willen zien kunnen dat aangeven door een email te sturen naar info@mensendieren.nl. We zullen dan zorgdragen dat deze gegevens binnen 2 werkdagen verwijderd of gewijzigd zijn.
Bank  NL53 RBRB 0943680263       K.v.K. Zuid Limburg 14092952
p/a Rafaëlweg12     6114 BZ  Susteren      Email:  info@mensendieren.nl
Stichting MENSenDIERen Limburg